Är något fel i din fastighet? Anmäl felet här

Felanmälan

Under normal arbetstid kan felanmälan göras direkt
till fastighetsskötare alternativt kontoret.

Kemal Dedic  Mobil 031-757 49 41

E-post kemal.dedic@palmungmellin.se

 Mikael Borg Mobil 031-744 50 47

E-post mikael.borg@palmungmellin.se

 Yasser Obeid Mobil 031-744 50 46

E-post yasser.obeid@palmungmellin.se

 Kontoret Telefon 031-744 50 40

 Jour

Vid akuta fel som kräver omedelbar åtgärd efter ordinarie arbetstid:

(felet skall vara av sådan allvarligt art att skadan förvärras om ingen åtgärd görs)

 Securitas Telefon 010 - 470 53 00