13 maj 2024

Ny miljöcertifiering av Marieholmsgatan 54!

Dela nyhet

Ny miljöcertifiering av Marieholmsgatan 54!

Palmung Mellin Fastigheter har precis genomfört en miljöcertifiering av vår fastighet på Marieholmsgatan 54, vilket innebär att en lång rad åtgärder och förbättringar genomförts. Miljöcertifieringen är enligt ”Miljöbyggnad iDrift” och den tilldelade klassen är ”Silver”.

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen. Sweden Green Building Council har utvecklat systemet.

Miljöbyggnad iDrift bidrar till en förbättrad miljöprestanda för byggnader genom dess drift och förvaltning. Certifieringen ska driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning samt vägleda till relevanta miljöåtgärder.

De områden som omfattas är:

  • Inomhusmiljö – omfattar brukarnas direkta upplevelser av komfort.

  • Hälsa – avser byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.

  • Klimatpåverkan – avser hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar klimatet.

  • Resurser – avser miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resursanvändning och avfallsmängder.

  • Skick – avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.

För närvarande pågår arbete med certifiering av fler fastigheter inom Palmung Mellin Fastigheters bestånd.

Här finns mer information om certifieringen: https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad-idrift/vad-ar-miljobyggnad-idrift/

Är ni intresserad av att hyra lokal av oss? Här finns flera alternativ: https://palmungmellin.se/lokaler