Kungälv

Kungälv

Närområdet består av industrietableringar, handel och logistik. 

Motorväg E6 ligger i anslutning till Rollsbomotet. Hållplats Snusfabriken ligger ca 200 meter bort och trafikeras av buss 311.

    Här har vi en bilhall med verkstad i anslutning till Rollsbomotet i norra Kungälv.